Oh Zot çfarë Mrekullie… 1 minutë para se të shkatërrohet spitali, fëmija lind dhe shpëton


1 minut para se te shkate rrohet spitali, femija línd dhe shpe ton. Nuk do ta besoni se líndi shendosh e mire, ne kushte jonormale, kur spítali ishte ne gjen dje te rende Nje ngja rje e rende ka ndodhur ne nje spítal ku perpak sa nuk u shua nje foshnje e vogel (Klíkó mé póshté pér Vídeón)

familja e tije u gezuan jashtezakonisht nga shpetími i bebes se tyre e cila perpak nuk shkoi ne dor te fatit dhe urojn qe askujt te mos ndodh diqka e ngjajshme.