PAMJE! Ushtarët rusë të demoralizuar, heqin uniformat dhe rrëzojnë avionët e tyre

F orcat kryengritëse ruse po sabotojnë a rmët e tyre dhe po refuzojnë të zbatojnë urdhrat mes v dekjeve në rr itje të Ushtrisë së Kuqe, ka zbuluar një shef i s piunazhit në Mbretërinë e Bashkuar, shkruan The Sun. Vladimir Putin “masovikisht keqvlerësoi” se sa e v ështirë do të ishte p ushtimi i Ukrainës, por është i vendosur në “l uftën e tij personale” – edhe pse ushtarët e tij të ushqyer keq dhe të a rmatosur po heqin dorë. Kjo erdhi pasi pamjet treguan rekrutët e dëshpëruar që ankoheshin se ishin “hedhur në m**” me p ushkë të viteve 1940 që nuk funksionojnë.

Avionët janë rr ëzuar nga z jarri miqësor dhe “komandimi dhe kontrolli i Rusisë është në kaos”, do të thotë shefi i GCHQ, Sir Jeremy Fleming. Por gjeneralët e f rikshëm të Putinit po ia fshehin atij shkallën e humbjeve në fushën e b etejës, ndërsa ajo që ishte menduar të ishte një l uftë rr ufe.

VIDEO