Pandeli Majko: Jam ortodoks, por kisha ortodokse kryqin shpesh e ka përdorur si thíkë pas shpine për shqiptarët


Ish-kryeministri i Shqipërisë, Pandeli Majko ka komentuar ak uzat që Gjykata Speciale ka bërë në drejtim të të aku zuarve, ku veçonte víktímat si katolíkë, duke aluduar se në Kosovë ka pasur ek zekutíme në baza fetare.

Majko ka thënë se nuk qëndron fare ak uza se Ushtria Çlirimtare e Kosovës ka përndjekur katolíkët, por përkundrazi këtë e bënte Ushtria Serbe e cila kishte si qëllim të zhd ukte fenomenin e diversitetit fetar ndër shqiptarë, shkruan Reporteri.net.

Sipas tij, Kisha Katolíke ishte në përputhje me ka uzën kombëtaree, për dallim nga Kisha Ortodokse, për të cilën Majko, i cili edhe vetë i përket besimit ortodoks, thotë se kry qin shpesh nuk e përdorte si kr yq, por si thíkë pas shpine për shqiptarët.

“Dëshiroj të nënvizoj një fakt. Gjatë periudhës së lu ftës, ushtria serbe kujdesej veçanërisht, po veçanërist që të spast ront shqiptarët katoliktë dhe këtë e bënte me qëllimin që të zhd ukte fenomenin e fundit të diversitetit fetar që kishim. Për më tepër ju po flisni me ish-kryeministrin e Shqipërisë. Unë nga besimi jam ortodoks, gruaja ime është katolíke, por unë e di shumë mirë që Kísha Ortod okse përballë shqiptarëve, kry qin shpesh nuk e ka përdorur si kr yq, por si thíkë pas shpine dhe ky është fakt.”, ka thënë Majko në një lidhje direkte në Radio Televizionin e Kosovës.

Ai ka shtuar se Gjykata Speciale është një provë shumë e vësh tirë dhe të gjithë ndihen të fy er nga ajo.