Për Vuçiqin nuk ka më ‘gjumë’ – Përveq mjeteve të bIinduara, Amerika i dhuron Kosovës edhe këto mjete ushtarake

Kontigjenti i parë me pajisje ush tarake për Ushtrinë e Kosovës nga SHBA-ja tashmë ka mbërritur në Kosovë. Tutje ata thonë se kontigjentet me ar matim nga Amerika do të ndahen në disa etapa, varësisht nevojave dhe kapaciteteve humane që ka Ushtria e Kosovës. Një fakt tjetër i rëndësishëm është se në këto kontigjente do të jenë edhe katër helikopterë.

“Këta katër helikopterë do të vijnë një nga një në dy vitet e ardhshme. Helikopterët do të përdoren në bashkëpunim ndërmjet Ushtrisë, Policisë dhe QKUK-së”, raprtohet në media. Po ashtu merret vesh se shumica e këtyre automjeteve të bli nduara, ar matimit, helikopterëve janë donacion nga SHBA-të për Kosovën Ky kontigjent përfshinë 24 automjete të bl induara amerikane të tipit High Mo bility Mu ltip urpose Wh eeled Ve hicle (HMMWV), ndryshe të njohura edhe si Hum vee.

Raportohet se javëve të ardhshme do të nisën edhe kontigjente tjera nga Us htria Amerikane për Us htrinë e Kosovës.

“Pjesë e kontigjenteve tjera do të jenë pajisjet që i ka parë nga afër kryeparlamentari Veseli gjatë qëndrimit në bazën ushtarake të Gardës Kombëtare të Ioëas. Pra, do të ketë automjete të bl induara të serisë së fundit, siç janë blindat MRAP, të rezistueshme ndaj mi nave dhe të përshtatshme për betaje të hapura në territor të vështirë”, kanë thënë këto burime.