Presidentes i vjen një lajm shumë i mirë nga Brukseli në lidhje me vizat

Vjosa Osmanit i vjen një la jm i mirë nga Bruks eli për vizat.Presidentja e Republikës së Kosovës Vjosa Osmani ka marrë një letër nga Presidentja e Komis ionit Evropian Ursula Von Der Leyen me të cilën ajo e ka uruar për dety rën dhe ka theksuar se është shumë inkurajuese kur një grua shërben në pozitën e presidentes.

Zonja Von Der Leyen në letër më tej ka shk ruar se perspektiva kred ibile e BE-së për Ballkanin Perëndimor mbetet prior itet i Komisionit Evropian duke potencuar edhe pritshmëritë për një bashkëp unim në thellimin e marrëdhënieve me BE-në.

Ajo po ashtu theksoi rëndësinë e reform ave dhe procesit të dialogut.

Tutje znj. Von Der Leyen e ka pote ncuar rëndësinë e liberalizimit të viz ave për qytetarët e Kosovës duke e konfir muar angazhimin e Komisionit Evropian për avokim në drejtim të marrjes së një vend imi po zitiv nga ana e BE-së për liberalizimin e vizave për qyt etarët e Republikës së Kosovës.