Raportuesi europian “selamë“ Serbisë: Kushti kyç për ju është Kosova


Vladimir Bilcik ka zbuluar se draft raporti që ka përgatitur për Paralmentin Europian rreth Serbisë përmban shqe tësime rreth sundimit të lígjít, lirisë së minoriteteve dhe lirisë së mediave.

Ai ka theksuar se një prej kushteve kyçe për Serbinë në rrugëtimin europian është normalizimi i marrëdh ënieve me Kosovën.

Raportuesi i Parlamentit Europian për Serbinë, Vladimir Bilcik, ka përshëndetur faktin se për Serbinë mbetet synim strategjik Bashkimi Europian, si dhe vazhdimi i bashkërendimit të rregulloreve sipas standardeve europiane.

Megjithatë, raportuesi Bilcik theksoi se ritmi i integrimit europian para së gjithash varet nga sundimi i lígjít dhe respektimi i të drejtave themelore, por edhe normalizimi i marrëdh ënieve me Kosovën është kushti kyç.

“Bëj thirrje që të ketë angazhim aktiv dhe konstruktiv në dialogun në të cilin ndërmjetëson BE dhe e udhëheq përfaqësuesi special, me synim një dokument gjithëpërfshírës dhe obligator që do të jetë në përputhshmëri me të drejtën ndërkombëtare, si dhe bëj thirrje për zbatimin e plotë të marrëveshjeve të arritura deri tani” theksoi raportuesi europian Bilcik.

Bilcik theksoi rëndësinë e raportit të OSBE/ODIHR për zgjedhjet në Serbi, posaçërisht faktin se pro cesi zgjedhor ishte efíkas, por shtoi se është shqet ësues fakti i dominimit të partive në pushtet, veçanërisht në media.

Ai e ftoi pushtetin që të zbatojnë rekomandimet që janë theksuar në raportin e OSBE’së para ciklit të ardhshëm zgjedhor.

Related Posts

A Lowly Shepherd Is Able To Get The Better Of A Yuppie Stranger

A shepherd was herding his flock in a remote pasture when suddenly a brand-new BMW advanced out of the dust cloud towards him. The driver, a young…

A Little Girl Explains The True Meaning Of Her Simple Dress

“Do you like my dress?” A little girl asked of a woman passing by. “My mommy made it just for me,” she said with a tear in…

Woman Wins $350 Million Dollar Powerball, Decides To Share New Wealth With Veterans Who Need It

Most of us have a list ready with the things we would do if we ever win a Powerball lottery. But one recent winner in Iowa surprised…

Are you quick enough to spot all the differences in 23 seconds? Try now!

The image shared above shows two men reading the newspaper in the bed. There are 7 differences between the two men reading newspaper pictures. Are you quick…

Woman Defends Her $130 Engagement Ring After Sales Clerk Says It’s “Pathetic”

In November 2016, Ariel Desiree McRae’s post on Facebook went viral. She was defending her $130 engagement ring after a jewelry store employee made a negative comment…

Miley Cyrus’ Sister Turns Heads Over ‘Inappropriate’ Outfit During Performance

Photo Credit: Entertainment Tonight Note: we are republishing this story, which originally made the news in October 2020, in light of recent reports that show more and…