Raportuesi europian “selamë“ Serbisë: Kushti kyç për ju është Kosova


Vladimir Bilcik ka zbuluar se draft raporti që ka përgatitur për Paralmentin Europian rreth Serbisë përmban shqe tësime rreth sundimit të lígjít, lirisë së minoriteteve dhe lirisë së mediave.

Ai ka theksuar se një prej kushteve kyçe për Serbinë në rrugëtimin europian është normalizimi i marrëdh ënieve me Kosovën.

Raportuesi i Parlamentit Europian për Serbinë, Vladimir Bilcik, ka përshëndetur faktin se për Serbinë mbetet synim strategjik Bashkimi Europian, si dhe vazhdimi i bashkërendimit të rregulloreve sipas standardeve europiane.

Megjithatë, raportuesi Bilcik theksoi se ritmi i integrimit europian para së gjithash varet nga sundimi i lígjít dhe respektimi i të drejtave themelore, por edhe normalizimi i marrëdh ënieve me Kosovën është kushti kyç.

“Bëj thirrje që të ketë angazhim aktiv dhe konstruktiv në dialogun në të cilin ndërmjetëson BE dhe e udhëheq përfaqësuesi special, me synim një dokument gjithëpërfshírës dhe obligator që do të jetë në përputhshmëri me të drejtën ndërkombëtare, si dhe bëj thirrje për zbatimin e plotë të marrëveshjeve të arritura deri tani” theksoi raportuesi europian Bilcik.

Bilcik theksoi rëndësinë e raportit të OSBE/ODIHR për zgjedhjet në Serbi, posaçërisht faktin se pro cesi zgjedhor ishte efíkas, por shtoi se është shqet ësues fakti i dominimit të partive në pushtet, veçanërisht në media.

Ai e ftoi pushtetin që të zbatojnë rekomandimet që janë theksuar në raportin e OSBE’së para ciklit të ardhshëm zgjedhor.