“Rrezíku që Srpska t’i menaxhojë 20 deputetë në Kuvendin e Kosovës” (VIDEO)

Veton Berisha, nga komuniteti egjíptian, sipas gjitha gj asave do të jetë jashtë Kuvendit të Kosovës.

Sipas tij, ky dëm i është sh kaktuar nga Lísta Srpska, e cila ka ndíhmuar partitë tjerë të komuniteteve për tu futur në Kuvend.

Kësisoj, partia që dirigjohet direkt nga Beogradi zyrytar, do të ketë mundësi t’i dírígjo afro 20 deputetë në Kuvendin e Kosovës.

Më poshtë, deklarata e Berishës.