Sa ma larg nga hoxhallarët…(Video)

Nuk ka edukatë islame, nuk ka fe islame…

ka Zot dhe ka Kuran✅

VIDEO Sa ma larg nga hoxhallarët…

Nuk ke pse lutesh, nëse gjithçka është e shkruar…