Sekretari Amerikan befason të gjithë, Kjo është letra qe i dërgoi Albin Kurtit !!

Sekretari Amerikan Antony Blinken, i ka derguar nje leter urimi Krye ministrit te Republikes se Kosoves, Albin Kurti, ku me ane te saj ka kerkuar qe te mos vonohet nisja e dia.logut me Serbine.

Blinken e ka per gezuar ate dhe popullin e Kosoves per zgjedhjet e sukses shme dhe demokratike te mbajtura me 14 shkurt.

Ai ka shkruar se Shtetet e Bash.kuara te Amerikes e kane mirepritur formimin e qeverise se re dhe se presin te punojne ngushte per te sigu.ruar, siç ka thene ai, qe Kosova sovrane, e pavarur, shume-etnike dhe demo.kratike te ze vendin e saj si partner i barabarte ne familjen euro atlantike.

Sekretari Blinken i ka mire pritur zotimet e kryeministrit Kurti per luf.timin e k orrupsíonit, fuqizimin e sundimit te lígjít dhe riku.perimin nga pan demia, si edhe perpjekjet e tij per realizimin e aspiratave te popullit te Kosoves.

Me tej, ne leter ai ka thene se sigurimi i nje marreveshjeje gjithe perfshírese per normalízim me Serbine, e per qendruar ne njohjen e nder.sjelle eshte thelbesore per Kosoven qe te arrije poten.cialin e saj te plote dhe te ece perpara ne rrugen drejt ane taresimit ne BE.

Do te keni mbeshtetjen e plote te Shteteve te Bash.kuara te Amerikes ne kete drejtim, ka thene sekre.tari Antony Blinken.