Shikojeni si duket sot Xhamia në të cilën Muhammedi a.s bëri lutje gjatë betejës Khandakut

Mesxhidul-Fetah (arabisht: مسجد الفتح) është vendi ku Profeti bëri dua (lutje) gjatë Betejës së Khandakut dhe ku Allahu i dërgoi atij lajmin e gëzuar të fitores.

Xhamia Fatah njihet edhe si Mesxhid Ahzab dhe Mesxhid A’la. Një xhami ekzistonte këtu në kohën e Profetit .

Është një nga grupi i xhamive të njohura kolektivisht si Masajid Sab’ah (Shtatë Xhamitë), të tjerat janë Xhamia Selman Farsi, Mesxhid Ali, Xhamia Umar, Mesxhid Sa’ad, Xhamia Ebu Bekr dhe e shtata është Mesxhid Kiblatain. Disa nga këto xhami tani janë çmontuar.

Xhamia al-Fatah (مسجد الفتح) është një nga shtatë xhamitë historike (المساجد السبعة‎), e vendosur në jug të malit Sala’, i cili ishte skena e Betejës së Hendekut. Kjo xhami e vogël u ndërtua ku sipas traditës ishte ngritur tenda e Profetit Muhamed dhe ai bëri dua (lutje) gjatë Betejës së Ahzabit dhe ku Allahu shpalli lajmin e gëzuar të fitores.

Lutjet e Profetit “O Allah, Shpallës i Librit, i shpejtë në marrjen e llogarisë, ktheji aleatët në ikje, o Zot mundi ata dhe bëji të dridhen.”
“Nuk ka Zot tjetër përveç Allahut, Ai që u dha ushtrive të Tij nderin e fitores dhe e ndihmoi robin e Vet dhe i shkatërroi i vetëm aleatët… Shiko videon se si duket xhamia