Shkencëtari me famë botërore ju drejtohet njerëzve: Zoti ekziston! Ai i bindet Ajetit Kur’anor..


Shkencëtari me famë botërore ju drejtohet njerëzve: Zoti ekziston! Ai i bindet Ajetit Kur’anor..Një shkencëtar me famë botërore, një fizikan teoricien, thotë se, me anë të grimcave teorike, ka gjetur dëshmi rreth ekzistimit të Zotit.Ai thotë se universi është krijuar në bazë të një dizajni inteligjent në një “matriks” të madh.Ai thotë se, me anë të studimit të tij, ka ardhur deri te përfundimi se ne jetojmë në një botë të bërë nga rregullat e krijuara nga inteligjenca

Michio Kaku, një shkencëtar tepër i njohur dhe i respektuar në qarqet shkencore, i cili ka punuar në popullarizimin e Teorisë së telit String Theory thotë se kjo është një teori krejt e re, e cila dëshmon ekzistimin e Zotit, respektivisht krijuesit inteligjent të universit.Ai ka ardhur deri te ky konkludim, duke i studiuar grimcat e ashtuquajtura takionët primitivë.Thotë Zoti i Gjithësisë në Kur’anin famëlarte: “Pa dyshim. Në çdo gjë e kemi krijuar sipas një mase të caktuar. Kamer, 49 dhe Ai (Allahu) ka krijuar dhe formësuar.Ai e ka krijuar çdo gjë sipas një mase të caktuar dhe i ka treguar rrugën e vet.” (Ala, 2-3)