Shkenctarët Musliman, Nëse toka do ishte si e pershkruan NASA, kjo bie në kundershtim me Fjalën e ZOTIT

TOKA E SHESHTË

Në fakt ka shumë prova të pakundërshtueshme për formën e sheshtë të tokës! Këto përfshijnë mungesën e shenjave të stilolapsit të ndjerë në të gjithë ekuatorin, zëra të çuditshëm nga sateliti në makinë dhe madje edhe devijime misterioze nga aeroplanët! Dritat polare dhe shumica e shtazëve që jetojnë misteriozisht pranë Polit të Veriut sesa në Polin e Jugut!

Gjithashtu, shumica e kontinenteve janë në hemisferen veriore sesa në Jug të tokës! Megjithatë, një gjë të tillë e pohojnë edhe librat e shenjta qiellore, të cilat rrëfejnë përmes fjalës së Zotit se toka është e tillë dhe bie ndesh me tezen e Kopernikut (1473-1543). Kurani Famëlartë tregon qartë se toka është e sheshtë ku Allahu i Lartmadhëruar thotë:

“A nuk shikojnë devetë se si u krijuan, qiellin se si u ngrit dhe tokën se si u bë e sheshtë?” (Kurani, 88 : 17 – 20).
Jobesimtarët përpiqen me të gjitha forcat të falsifikojnë Kuranin e Shenjtë ose përmes interpretimeve kontraverse, të cilët mbështesin tezën sferike të Kopernikut për t’i larguar njerëzit nga besimi ashtu sikur teoria e evolucionit që i largoi njerëzit nga besimi, duke pohuar se njeriu e ka prejardhjen nga majmuni. Por Allahu i Madhëruar është i Fuqishëm dhe e vërteta del gjithmonë në shesh nëse nuk del ajo sot por do të dalë patjetër nesër.

Sot, shumë njerëz dyshojnë në tezën sferike, të cilët ishin të bindur verbërisht më para se toka ishte sferike por provat nga shkenca alternative tregojnë të kundërtën e asaj që pretendon shkenca aktuale. Sipas shkencës alternative, toka është e sheshtë sepse e vërteta do të dalë një ditë në shesh. Allahu e di më së miri!