Shqiptarët nuk ndalen me çudira, Nuk do t’a besoni se çfarë kishin futur brenda Specave


Pol icia e Hungarisë ka bërë të ditur se në k ufi ka sek ues truar 23 kilogramë m all, të cilat kosovarët i kishin fsh ehur në thasë të specave. Siç bëhet e ditur nga dog ana hungareze, fillimisht aut orit etet kishin pyetur vozitësin e autobusit i cili vinte nga Kosova dhe pasagjerët nëse kanë ndonjë gjë të për të deklaruar, por që fillimisht të njëjtit kishin mohuar (Mé póshté ndíqní pámjet)

Më pas pol icët kishin hapur bag az hin dhe pas kontrolleve që i kishin bërë ata kishin hasur në thasë të specave, ku brenda tyre edhe ishin fsh ehur 23 kil ogramë m all. Vlera e m al lit llogaritet të jetë rreth 160 mijë euro.