Si u shëndërrua nga Futbollist në terrórist Kujtim Fejzullai nga Qellopeku i Tetovës


Gazetari austriak, Florian Klenk, ka thënë se duhet të jepet përgjigje se si Kujtim Fejzullai nga një futbollist i dashur në një klub austriak ishte shndërruar në një ek stremíst e suImues terr oríst.

“Për mua, një pyetje mbetet: Pse një njeri që ishte duke luajtur në një klub të Vjenës ishte radíkalízuar për ca vite dhe ka ekz ekutuar katër persona. Çfarë ndodhi ? Kjo është një çështje që kërkon hetím”, ka shkruar Florian Klenk.

Fejzullai më 13 qershor të vitit 2015 ishte regjistruar si futbollist në një klub austriak, por kjo kishte zgjatur shumë pak kohë, pasi i njëjti kishte marrë rrugë krejtësisht të gabuara.

Madje 20-vjeçari në vitin 2019-të ishte përpjekur t’i bashkohej organízatës terr oríste íSíS, dhe për këtë ishte dë nuar me 22 muaj bu rg, por ishte líruar para se t’i përfundonte dëními.

Ndryshe Fejzullai aku zohet se i ka vrarë 4 persona dhe i ka pla gosur 22 të tjerë, 7 prej të cilëve po luf tojnë ende me vde kjen në spítal në suImin e mbrëmshëm në Vjenë të Austrisë

Related Posts

A Lowly Shepherd Is Able To Get The Better Of A Yuppie Stranger

A shepherd was herding his flock in a remote pasture when suddenly a brand-new BMW advanced out of the dust cloud towards him. The driver, a young…

A Little Girl Explains The True Meaning Of Her Simple Dress

“Do you like my dress?” A little girl asked of a woman passing by. “My mommy made it just for me,” she said with a tear in…

Woman Wins $350 Million Dollar Powerball, Decides To Share New Wealth With Veterans Who Need It

Most of us have a list ready with the things we would do if we ever win a Powerball lottery. But one recent winner in Iowa surprised…

Are you quick enough to spot all the differences in 23 seconds? Try now!

The image shared above shows two men reading the newspaper in the bed. There are 7 differences between the two men reading newspaper pictures. Are you quick…

Woman Defends Her $130 Engagement Ring After Sales Clerk Says It’s “Pathetic”

In November 2016, Ariel Desiree McRae’s post on Facebook went viral. She was defending her $130 engagement ring after a jewelry store employee made a negative comment…

Miley Cyrus’ Sister Turns Heads Over ‘Inappropriate’ Outfit During Performance

Photo Credit: Entertainment Tonight Note: we are republishing this story, which originally made the news in October 2020, in light of recent reports that show more and…