Si u shëndërrua nga Futbollist në terrórist Kujtim Fejzullai nga Qellopeku i Tetovës


Gazetari austriak, Florian Klenk, ka thënë se duhet të jepet përgjigje se si Kujtim Fejzullai nga një futbollist i dashur në një klub austriak ishte shndërruar në një ek stremíst e suImues terr oríst.

“Për mua, një pyetje mbetet: Pse një njeri që ishte duke luajtur në një klub të Vjenës ishte radíkalízuar për ca vite dhe ka ekz ekutuar katër persona. Çfarë ndodhi ? Kjo është një çështje që kërkon hetím”, ka shkruar Florian Klenk.

Fejzullai më 13 qershor të vitit 2015 ishte regjistruar si futbollist në një klub austriak, por kjo kishte zgjatur shumë pak kohë, pasi i njëjti kishte marrë rrugë krejtësisht të gabuara.

Madje 20-vjeçari në vitin 2019-të ishte përpjekur t’i bashkohej organízatës terr oríste íSíS, dhe për këtë ishte dë nuar me 22 muaj bu rg, por ishte líruar para se t’i përfundonte dëními.

Ndryshe Fejzullai aku zohet se i ka vrarë 4 persona dhe i ka pla gosur 22 të tjerë, 7 prej të cilëve po luf tojnë ende me vde kjen në spítal në suImin e mbrëmshëm në Vjenë të Austrisë