Studentja Kosovare bën mrekullinë: Kthen vajin e ushqimit në biodizel për vetura


Vleftësia e kësaj të arriture vjen në shprehje pikërisht ngase me përdorimin e këtij biodizeli të ricikluar si burim energjie dhe nga mjetet e transportit, do zvogëlohej edhe ndotja e mjedisit që aktualisht përbën problem për qytetet e Kosovës.

Kësi soj, u zbulua se nga 4.5 milionë litra vaj (sa Kosova mesatarisht shfrytëzon për 1 vit) do mund të prodhoheshin 3.5 milionë litra biodizel.

Në lidhje me tërë këtë, studentja është shprehur:
“Nëse kjo sasi vaji do të shndërrohej në energji elektrike (38890 MWh), i gjithë sektori i amvisërisë do të mbulohej, ndërkaq përdorimi i tij si karburant për qëllime transporti do të ulte dukshëm praninë e grimcave ndotëse në ajër. Me këto Kosova do të ishte një hap para arritjes së cakut të saj të caktuar për efiçiencë.”