Të dielen bēhet varrímí i 18 vjeçarit Dren Ukѕhini në vа rrеzаt e qуtetit në Gjilan

Pas një së mundje të rë ndë ka nd ërruar jetë në moshën 18 vjeçare djali i vetëm i familjes Dren Ukshini nga Gjilani shkruan 06 Press.

Dreni qe e disa muaj ka vu ajtur nga Leukemia Akute një s ëmundje e rë ndë për të cilen ishte duke marr trajtim në një nga Spitalet e Turqisë, por që nuk arriti ta mposhtë.

Në njoftimin e publikuar nga familjarët tregohet se va rrimi i tij do të bëhet me 25.04.2021 me Drekë në va rrezat e qytetit të Gjilanit. /06Press/