Testojeni logjikën tuaj dhe gjeni dy gabimet në këtë foto

Falë vëmendjes së tij në detaje, Sherlock Holmes arriti të zgjidhë krimet që dukeshin se ishin të pazgjidhshme.

Mundësia për të parë edhe detajet më të vogla është shumë e dobishme.

Në këtë artikull, do të gjeni një fotografi që nuk kërkon njohuri të matematikës ose shkencës, por do t’ju sfidojë vëmendjen tuaj.

Stacioni i autobusit, ky ilustrim ka 2 gabime.

Ai mund t’i gjeni dot?

Ata që nuk i gjejnë këto dy gabime, përgjigjen e keni më poshtë: