Video e cila u bë virale, Ju ofruan para por këta të rinj zgjedhen të shkojnë në xhami! (Video)

Falënderimi dhe lavdërimi i takon Allahut të Madhërishëm. Salavatet dhe selamet qofshin mbi Muhamed Mustafanë, Familjen e tij të pastër, shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë besimtarët që me kujdes dhe respekti i përcjellin normat e Kur’anit Fisnik dhe Sunnetit të pastër të Muhammedit s.a.v.s.!

Nuk ka aspak dilemë në faktin se nga krijesat më të dashura te Allahu i Madhërishëm është i Dërguari ynë Muhammedi s.a..v.s., të cilin Allahu i Madhërishëm e dërgoi dhe e gradoi me shpalljen e Tij si mëshirë për të gjitha botët, udhëzues dhe ndërmjetësues për të devotshmit.

Shiko videon: