Vjen lajmi i madh: Erdhi data e kufijve pa test, pa karantinë, pa asgjë!

Vjen lajmi

Tanimë pa pikë dy shimi, po pra pa asnjë pikë dy shimii për datën e kufijve pa test, e pa karantinë e pa asgjë, sepse BE-ja na jep këtë gëzim që ta gëzojmë të gjithë njerëzimi, posaqërisht diaspora do ta gëzon këtë lajmërim dhe ata që do të punojnë në Evropë.

Pra, Bashkimi Evropian, ka mbajtur një mbledhje dhe ka vendosur që ta jep datën në kajmak, e me gjithë datë të na jep edhe këto 2 mundësi për të gjithë ata kufijë të Evropës që njerëzit dëshirojnë t’i kalojnë pa asnjë fr ikë.