Vjen lajmi i madh për shqiptarët/ Nënshtetësinë italiane mund ta merrni shumë kollaj: Vetëm këto dokumente ju duhen


Italia redukton kohëzgjatjen e procedurës për marrjen e nënshtetësisë italiane nga katër në 3 vite. Kjo risi është pjesë e modifikimeve të fundit të ndërmarra nga qeveria italiane ndaj de kreteve mbi sigurinë e rendin publik të miratura në kohën kur Matteo Salvini mbante postin e ministrit të Brendshëm.

Italia jep leje qëndrimi për emigrantët e parregullt/Kushtet dhe mënyra e aplikimit – Shtypi.net

Me ndryshimet e reja kohëzgjatja e ek zaminimit administrativ të kërkesës për marrjen e nënshtetetësisë italiane ulet nga 48 muaj në 36 muaj.

Deri më 4 tetor 2018 kjo procedurë zgjaste vetëm dy vite por me kërkesë të ministrit të Brendshëm në qeverinë Conte 1, Matteo Salvini, afati 2 vjeçare ishte mjaft i pakët për të analizuar të drejtën e natyralizuar të emigrantit për të marrë nënshtetësinë italiane.

Sipas lígjit në fuqí nënshtetësia italiane merret pas një rezidence 10 vjecare me leje të rregullt qëndrimi në territorin italian e me përmbushjen e kërkesave të tjera ekonomiko-administrative të jetesës në Itali.