Vuçiq befason të gjithë, tregon se a do e njohe Kosovën nëse Serbia do hyje në BE nga njohja e Kosovës !!

Aleksandar Vucic pa shmangshem ka folur ne lidhje me dia.logun me Kosoven ne tele.vizionin FACETV perballe gaze.tarit boshnjak Senad Haxhifejzoviq, i cili nuk ngu.rron tua permend realitetin e pa deshirueshem zyrtareve serbe sa here qe i ka per balle.

Gazetari Haxhi fejzovic e ka pyetur Vucic se a do ta nji.hte Kosoves nese do ti thuhej se prej ne.ser Serbia do te behet ane.tare BEse. Presidenti serb tha se do te shpre.hej se e respekton kushte.tuten serbe.

Ata nuk mu.nd ta thone kete per shkak te rre.thanave te tyre. Une do te thoja:Po ne meri.tojme te jemi pjese e BEse, por kjo nuk do te thote qe une kam te dre.jte ta copetoj vendin tim ne asnje menyre. Une e respek.toj Kushtetuten e Serbise. Une jam gati te dis.kutoj te gjitha kompromiset e mundshme dhe te mos e leme nje kon.flikt te ngrire per bre.zat e ardhshem. Nuk mund te flas per zgji.dhjen ideale sepse do te zbuloja disa nga har.tat tona para dialogut, tha Presidenti Serb Vucic.

Muajin e kaluar gaze.tari Senad Haxhifejzovic i ka kerkuar amba.sadorit te Rusise ne BosnjeHercegovine, Igor Kalabukhov, te thote Repub.lika e Kosoves, pasi ky i fundit para prakisht i kishte kerkuar atij qe te thote Repu.blika Srpska dhe te mos e per dorte shkurtesen RS.