Vuçiq dhe Serbia në “PANIKE“ Pritet presioni i SHBA-së dhe vendeve Evropiane për ta njohur Kosovën!

Pas mbledhjes në Partinë Progresive Serbe, presi.denti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq i është drejtuar qytetarëve serbë me një para.lajmërim.

Vuçiq tha se “po përballemi me një periudhë të vështirë kur bëhet fjalë për nego.ciatat me Kosovën”. Ai paralajmëroi presion të shtuar të SHBA-së dhe vendeve evr.opiane drejtuar Serbisë, që ajo ta njohë Ko.sovën si shtet të pavarur.

“Pritet presioni i SHBA-së dhe vendeve evropiane për ta njo.hur Kosovën. Padyshim, një peri.udhë e vështirë është para nesh”, tha Vuçiq.

“Të gjitha pres.ionet për përpjekjen për t’i dhënë fund kom.petencave të autoriteteve në Republikën S.rpska duhet të monitorohen” -shtoi presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq.