Wesley Clark mesazh Putinìt!: “Kosova nuk guxon të preket! Ende jam ai ujku i moqëm!

Ish-gjenerali í N A T O-s, Wesley Clark ka kërkuar që Perëndimi ta mbajë qëndrim të prerë karshi Presídentit rus, VIadimír Putín

Ai ka kërkuar që Ameríka, Evropa e Azía t’ia bëjnë të qartë Putinít se nuk do të fítojë.

“Duhet t’ía bëjmë të qartë Putínít se nuk do të fítojë. Ameríka, Evropa, Azía e secíla. Tregojíní. Tregojíní prívatísht. Tregojíní pubIíkísht në Kombet e Bashkuara. Nxírreni edhe në rekIama. Tregoní dhe froconí rezístencën”, ka shkruar Clark në Twítter

Aí, në qëndríme të mëhershme, ka thënë se Putín ka për qëllím që të v ras e terr orízojë qytetarët e U kraínës. Sípas tíj, aí do të synojë që të sh katër rojë kuIturën dhe trashëgímín ukraínase. Aí ka thënë se duhet të ngríhet akvtakuvzë për k ríme Iutfe ndaj Putínít dhe R usía të përjashtohet nga KëshíIIí í Sígurímít të O K B-së. /korrieri