Zhgënjen ‘ushtari i Allahut’ – Kryepopi fashist serb Amfilohije shpëton nga koronavirusi


Pretendimet se koronavirusi është ‘ushtar i Allahut’ po dalin të jenë të pavërteta sepse mendohet se ky vírus është bë nga njerëzit edhe. Kjo u dësh mua në rastin e kryepopit serb Amfilohije, i cili u ínfektuar me koronavrus por tani ka dalur negativ (Mé póshté ndíqní fótót).

Po të ishte vërtetë që koro navirusi është ‘ushtar i Allahut’ ky fash ist serb nuk do të shpë tonte. Amfilohije u tes tua sot, dhe testi për koro navirusin që u kampionua ishte negativ (Mé póshté ndíqní fótót)