Zoti na ruajtë! Çka po ndodh kështu në Stamboll (PAMJE)

Çka po ndodh kështu në Stamboll.

Kalimi i reve të dëborës në bregun e Bebekut në Stamboll është regjistruar me kalime kohore.

Kur ajo per disa momente kaplon qytetin.

Kjo ngjarje i bëri qytetarët atje të f rigohen se asnjëherë më parë nuk kishte ndodhur një gjë sikur që ndodhi sot.